Mr David

Mr David

Mr David

Mr David

Mr David
Mr David
ROCKY FITNESS CENTER

Huấn luyện viên

Mr David

HUẤN LUYỆN VIÊN FITNESS VÀ YOGA
30-09-2017 06:06:38 PM - 2364

 

KINH NGHIỆM

5 năm kinh nghiệm giảng dạy GYM

QUỐC TỊCH

Việt Nam

Huấn luyện viên khác

Mr Bảo

Mr Bảo

HUẤN LUYỆN VIÊN FITNESS
Mr Hoàng

Mr Hoàng

HUẤN LUYỆN VIÊN FITNESS
Mr Beta

Mr Beta

HUẤN LUYỆN VIÊN FITNESS
Mr WIN

Mr WIN

HUẤN LUYỆN VIÊN FITNESS
MR MIKE

MR MIKE

HUẤN LUYỆN VIÊN THỂ HÌNH VÀ FITNESS
Mr Rocky

Mr Rocky

HUẤN LUYỆN VIÊN FITNESS VÀ KICK BOXING
Mr Kevin Hoàng

Mr Kevin Hoàng

HUẤN LUYỆN VIÊN FITNESS VÀ YOGA
Mr. Huy

Mr. Huy

HUẤN LUYỆN VIÊN FITNESS
Mr Duy Long

Mr Duy Long

HUẤN LUYỆN VIÊN YOGA VÀ FITNESS
Bạn đã sẵn sàng chưa?

Đăng ký với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất và phù hợp nhất với cơ thể bạn.

Hỗ trợ trực tuyến
1